Breaking News

ତରଙ୍ଗ TV ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସବୁ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବୟସ କେତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ! ଜାଣିଲେ କହିବେ ଇଏ ତ ମୋ ଠୁ ଛୋଟ…

ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତରଙ୍ଗ ଟିଭି ର ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 1 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଆମର ନୁଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ ର ଲିଡ୍ ଏକ୍ଟ୍ରେସ ପୂଜା ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖି ଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ବୟସ ହେଉଛି 21 ବର୍ଷ |

ନମ୍ବର 2 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୂର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇତି ଯାହାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବୋହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଇତି ଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି 18 ବର୍ଷ |

ନମ୍ବର 3 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କୁଆରୀ ବୋହୂ ସିରିଏଲ ର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାହାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ବୟସ ହେଉଛି 22 ବର୍ଷ |

ନମ୍ବର 4 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାୟା ସିରିଏଲ ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରୁଦ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବୋହୁତ ଗୁଡିଏ ଆଲବମ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ |

ନମ୍ବର 5 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୂର ଅଧିକାର ର ସେକେଣ୍ଡ ଲିଡ୍ ଏକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଉର୍ଭି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖି ଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି 24 ବର୍ଷ

ନମ୍ବର 6 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ଚରଣ ସିରିଏଲ ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳା ଯାହାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି 21 ବର୍ଷ |

ନମ୍ବର 7 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲ ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାରିଣୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବୋହୁତ ଗୁଡିଏ ଆଲବମ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଥିବେ ତେବେ ତାରିଣୀ ଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ବୟସ ହେଉଛି 22 ବର୍ଷ |

ନମ୍ବର 8 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାରା ତେବେ ତାରା ଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ ଏହା ଥିଲା ତରଙ୍ଗ ଟିଭି ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ର ପ୍ରକୃତ ବୟସ |

About odisha news

Check Also

ଆପଣ ମାନେ କେବେ ନିତୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୋଉ Hero ଠାରୁ କମ ନୁହନ୍ତି !

ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନେ ତ ଶିରିଏଲ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡରଷ୍ଟି ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିତୁ ମିଶ୍ର କୁ ବେଶ୍ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.