Breaking News

ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଏହି Actress ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି !

ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେତ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସିରିଏଲ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତିକି ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ହେରୋଇନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବରଟିକୁ ଶେଷଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ |

ନୁମ୍ବର 1 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ଯେକି ମଙ୍ଗଳ ଚରଣ ସିରିଏଲରେ ମୁଖ୍ୟ ହେରୋଇନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲେ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଭାସିନି |

ନୁମ୍ବର 2 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରି ଯେକି ମାୟା ସିରିଏଲରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରିଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲେ ଜସ୍ମିନ୍ ରଥ |

ନୁମ୍ବର 3 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯିଏକି କୁଆଁରୀ ବୋହୁ ସିରିୟବଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରଥ |

ନୁମ୍ବର 4 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଧିକା ଯିଏକି ନୂଆ ବୋହୁ ସିରିଏଲରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଧିକାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲେ ମିତାଲି ସରଗରିଆ |

ନୁମ୍ବର 5 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇତି ଯିଏକି ସିନ୍ଦୂର ର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଇତି ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲେ ନିଲାଖୀ ପାତ୍ର |

ନୁମ୍ବର 6 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ଯିଏକି ତାରିଣୀ ଆଖିରେ ତାର ସିରିଏଲରେ ମୁଖ୍ୟ ହେରୋଇନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାରିଣୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲେ ସୁମନ ପଟ୍ଟନାୟକ |

ନୁମ୍ବର 7 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାରା ଆପଣମାନେ ତାରାଙ୍କୁ ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚିୟ ଦେଖିଥିବେ ତାରାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲେ ଆସିମା ପତି |

About odisha news

Check Also

ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ Anu Chaudhury ଜୀବନୀ ଓ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ !

ଆପଣମାନେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଙ୍କୁ ସିନେମାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.