Breaking News

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବୟସ Kete ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ବୟସରେ ବି…

ହେଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଓଲିଉଡ଼ ହିରୋ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ କେତେ ଯଦି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 1 ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି – ବଲିଉଡର ସୁପର ଷ୍ଟାର ଓ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଙ୍କ ର ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ବୟସ ହେଉଛି 40 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ବୋହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବୋହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି |

ନମ୍ବର 2 ରେ ବାବୁଶାନ୍ ମହାନ୍ତି – ଚକୋଲେଟ୍ ହିରୋ ବାବୁସାନ୍ ଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବୋହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବୋହୁତ ପସନ୍ଦ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବୋହୁତ ସାରା ସୁପର ହିଟ ଫିଲ୍ମ ରେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୟସ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ବୟସ 33 ବର୍ଷ |

ନମ୍ବର 3 ରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର – ଆଲବମ ରୁ ନିଜର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସବ୍ୟସାଚୀ ଆଜିର ଆଗଧାଡିର ସୁପର ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କୁ ବୋହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ବୟସ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ 36 ବର୍ଷ |

ନମ୍ବର 4 ରେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି – ବୃଦ୍ଧଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଓଲିଉଡରେ ବୋହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ବୟସ ହେଉଛି 44 ବର୍ଷ |

????????????????????????????????????
ନମ୍ବର 5 ରେ ପପୁ ପମ ପମ – କମେଡି କିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଜଣା ଶୁଣା ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ ପମ ଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ବୟସ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ 45 ବର୍ଷ |

ନମ୍ବର 6 ରେ ଅରିନ୍ଦମ ରୟ – ଅରିନ୍ଦମ ଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବୋହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ବୟସ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ବୟସ 38 ବର୍ଷ |

ନମ୍ବର 7 ରେ ଅମ୍ଳାନ ଦାସ – ମିହିର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଅମ୍ଳାନ ଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ବୋହୁତ ଭଲ ସେ ବୋହୁତ ସାରା ସୁପର ହିଟ ସିନେମାରେ କାମ କରି ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୋହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 30 ବର୍ଷ |

ନମ୍ବର 8 ରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର – ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜିବି ବୋହୁତ ପସନ୍ଦ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେ ବୋହୁତ ଗୁଡିଏ ସିନେମା ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଓଡ଼ିଆ ର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବୋହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ବୟସ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ବୟସ ହେଉଛି 56 ବର୍ଷ |

ନମ୍ବର 9 ରେ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ – ଆକାଶ ଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମନରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସୋତ୍ରନ୍ତ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରି ପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ୍ 40 ବର୍ଷ |

10 ନମ୍ବର ମିହିର ଦାସ – ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ବେଳେ ମାନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ସେ ନିଜର ଅଭିନୟ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଶୋତ୍ରନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗଢି ପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃ-ତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 55 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା |

About odisha news

Check Also

Big News: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ Sachin Tendulkarଙ୍କ ଝିଅ Sara Tendulkar ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦେବେ ସରପ୍ରାଇଜ |

ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଝିଅ ସାରା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦେବେ ସରପ୍ରାଇଜ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.