Breaking News

Diabetes ୧ ସପ୍ତାହରେ ମୂଳରୁ ହେଇଯିବ ଭଲ, ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ ଖାନ୍ତୁ ୧ ଚାମଚ୍ ଏହି ଗୁଣ୍ଡ….ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଚମତ୍କାର

ହେଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡାଇବେଟ୍ସି କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଘରେଈ ଉପଚାର କହିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟ୍ସି କୁ ବୋହୁତ ସହଜରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଦେବ ଯଦି ଆପଣ ବି ଡାଇବେଟ୍ସି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟ୍ସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ରହୁନାହିଁ ତେବେ ଏହି ପାଉଡର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ । ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜର ଡେଲି ଲାଇଫ ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟ୍ସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର କେବେ ବି ହାଇ ହେବନି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡାଇବେଟ୍ସି କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପାଉଡର କିପରି ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସେବନ କିପରି କରିବେ ।

ଡାଇବେଟ୍ସି କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସାମଗ୍ରୀ ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ 50 ଗ୍ରାମ ଭଜା ସୋଲା । ଯାହା ଆମକୁ ବୋହୁତ ସହଜରେ ମିଳି ଯାଇଥାଏ ଏହାକୁ ଆପଣ ଚୋପା ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବୋହୁତ ଭିଟାମିନ ମିନେରାଲସ୍ ଫାଇଭର ମିଳିଥାଏ | ଏହା ଆମର ଡାଜେଷ୍ଟେସନ ସିଷ୍ଟମ୍ କୁ ଇମ୍ପ୍ରୋଭ କରିଥାଏ । ତାହା ଛଡା ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ର ରୋଗ ହେବାକୁ ଦେଇ ନଥାଏ ଆହୁରି ବି ଏଥିରେ ଅଗଣିତ ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଫାଇଦା ହିଁ ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଏ ଏଥି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ତାହା ଅଟେ ମେଥି ଦାନା ।

ମେଥି ଏତେ ଅଧିକ ପାପୁଲାର ଅଟେ କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ଆମ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ରେ ବୋହୁତ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଡେଲି ସେବନ କରିବେ ତେବେ ଏହା କୌଣସି ବି ରୋଗରେ ଫାଇଦା ହିଁ ପହଞ୍ଚେଇ ଥାଏ 100 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ମେଥି ଦାନା ଆପଣ ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏଥି ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ 50 ଗ୍ରାମ ଜୁଆଣି ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ନେବା ପାଇଁ ହେବ । ଜୁଆଣି ମଧ୍ୟରୁ ଅଗଣିତ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଡେଲି ସେବନ କରନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୋହୁତ ଅଧିକା ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବ ।

ଏହା ଏକ ଏମିତି ଭଲ ଔଷଧ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଡେଲି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ତାହା ଛଡା ଏଥିରୁ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମ୍ମେଟରୀ ଗୁଣ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଆମ ସୂଗାର୍ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ରଖିଥାଏ ଏଥି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀ ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତାହା ଅଟେ ଦୁଇଟି ବଡ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି । ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଡାଲଚିନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପାୟରେ ଆମ ଶରୀର କୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ଙ୍କୁ ଡାଇବେଟ୍ସି ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଜଳଖିଆ ସମୟରେ ପିଉଥିବା ଚା ରେ ଡାଲଚିନି ର ପ୍ରୟୋଗ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏକ କଡ଼େଇ ଗ୍ୟାସ୍ ରେ ବସାନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ମେଥି କୁ ପକାନ୍ତୁ 100 ଗ୍ରାମ ମେଥିକୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏକା ସାଥିରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କୁ ଭାଜନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମେଥିକୁ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଗରମ କରି କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହା ପରେ ସେହି କଢ଼େଇ ରେ ଯୁଆଣୀ କୁ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତି ଓ ଏହା ପରେ ତାକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସେହି ଭଳି ସୋଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତି । 50 ଗ୍ରାମ ସୋଲା ଅଳ୍ପ ଭାଜି କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ତାହା ପରେ ଆପଣ ସେହି କଢ଼େଇ ରେ ଦୁଇଟି ଭଡ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି କୁ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ଭାଜନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କୁ ଗୁଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ । ଏହାକୁ ଆପଣ ଏକ ଦବାରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖି ଦିଅନ୍ତି । ଏହାର ସେବନ ପ୍ରତି ଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ଚାମଚ୍ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ସହିତ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏହାକୁ ନିଜ ଡେଲି ଲାଇଫ ରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟ୍ସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ରହିବ ।

About odisha news

Check Also

ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ବନ୍ଦନାକ ଛାତିରେ କଫ କୁ ଦୂର କରିବାର ଚମତ୍କାରି ଘରୋଇ Upachara ଥରେ କରନ୍ତୁ ଉପଚାର 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ହୋଇଯିବ ଭଲ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ…

ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଜଳ ବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ,କାଶ ବା କମ୍ଫ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.