Breaking News

ଦାନ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ? ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଏହା ଲାଭଦାଯକ ହେବ।

ଦାନ୍ତରେ କ୍ଷୟ ଏବଂ ମଇଳା ହେତୁ ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ | ଅନେକ ଥର, ଯେତେବେଳେ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଏ, ସେତେବେଳେ ଦାନ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ | ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆଜି କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଦାନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତି ସହଜରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ |


ଆମ ଦାନ୍ତରେ ଥିବା ସରଳ ଏବଂ ମଇଳା ଦାନ୍ତ ହେତୁ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତର ସଠିକ୍ ପରିଷ୍କାର ଅଭାବ ହେତୁ ସେନ୍ସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ | ଅନେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଦାନ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ | ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ୍, କିଛି ଖାଇବା ପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାନ୍ତ ଚାରିପାଖରେ ପାଣିରେ ଧୋଇବା କିମ୍ବା ଧୋଇବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଥିବା ପଦାର୍ଥ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ |


ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଦା ଏକ ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଅଦା ଦାନ୍ତରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିଦିଏ, ତେଣୁ ସମାନ ସାଥୀ ଦାନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ | ଏଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଦା ର ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ | ଯଦିଓ ଆପଣ ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଅଦା ଚୋବାଇ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ |


ଦାନ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜଳୁଥିବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲବଙ୍ଗରେ ଇଉଜେନୋଲ ନାମକ ଏକ ଉପାଦାନ ଥାଏ, ଯାହା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଂଶ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ଅଳ୍ପ ବୁନ୍ଦା ଲବଙ୍ଗ ତେଲକୁ ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଘଷନ୍ତୁ, ଏହା ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

ସେଲେରୀର ବ୍ୟବହାର ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ସହଜ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ ଯାହା ଦାନ୍ତର କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁକୁ ଦୂର କରିଥାଏ | ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ସେଲରି ତେଲ ନେଇ ସେଥିରେ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ମିଶାଇଥାଉ, ତେବେ ସେହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଦାନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ |


ଚା ବ୍ୟାଗ କେବଳ ଚାକୁ କଠିନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଦାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ | ଟେନିନ୍ ନାମକ ଏକ ଉପାଦାନ ଦାନ୍ତରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଦାହକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ | ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଚା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଏହାକୁ ଅଧା କପ୍ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ଚା ବ୍ୟାଗକୁ ଦାନ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଏହା ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ଦେଇଥାଏ |


ଅଲିଭ୍ ତେଲ ହେଉଛି ଏକ ଫେନୋଲିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯାହା ଅଲିଭ୍ ରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍‌ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ କରିଥାଏ, ଦାନ୍ତରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବୁନ୍ଦା ଅଲିଭ୍ ତେଲ ପାତ୍ର ରେ ରଖିଥା’ନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାନ୍ତୁ | ଘରୋଇ ଉପଚାରରୁ ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ତୁମର ନିକଟ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ତୁମେ ଆରାମ ପାଇପାରିବ |

ଏମିତି ଦେଶ ଦୁନିଆର ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ର ଖବର ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜଣା ଅଜଣା କଥା ପାଇଁ ଆମ ପେଜକୁ ଲାଇକ ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ । ପୋଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସେୟାର କରନ୍ତୁ । ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିବ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣି ଦେବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ

About admin

Check Also

ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ପାଚିଲେ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ୨ଟି ଚମତ୍କାର ଉପାୟ ,ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ଫାଇଦା

ଆଜି କାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଶ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ପାଲଟିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *