Breaking News

ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ଏପରି ମୁଦ୍ରା, ଦାମ ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ ?

ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ଥାଏ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଯାହା ପାଖରେ ଏକ ଟଙ୍କା ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ଅଛି ତାହାକୁ ବିକି ଆପଣ ଦୁଇରୁ ଅଢେ଼ଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ବୋହୁସାରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରାଥାଏ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିବେ କିପରି।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 25 ପଇସା ମୁଦ୍ର ଥାଏ 1960 ମସିହାର ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 7000 ଟଙ୍କା ପାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2 ପଇସା ମୁଦ୍ରା ଥାଏ 1963 ମସିହାର ତେବେ ଆପଣ 5000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେହିଭଳି 2 ପଇସା ମୁଦ୍ରା ଥାଏ 1961 ମସିହାର ଯାହାକୁ ଆପଣ 2500 ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ।

ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଯଦି ମା ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କ ଫୋଟ ଥିବା ମୁଦ୍ରା ଥାଏ ଯାହାର ଅନଲାଇନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 3000 ଟଙ୍କା ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା 5ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଥାଏ 1999 ମସିହାର ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 8000 ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 1 ଟଙ୍କା ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ଥାଏ 1962 ମସିହାର ହେଇଥିଲେ ତାର ଅନଲାଇନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 1,0000 ଟଙ୍କା ହେବ |

ଯଦି 1990 ମସିହାର 50 ପଇସା ମୁଦ୍ରା ଥାଏ ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 2,500 ଟଙ୍କା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ୱେବ ସାଇଟି coin bazar.com ରେ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରାର ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିପାରିବେ।

About odisha news

Check Also

ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ଏହି ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ନୋଟ ତେବେ ଆପଣ ରାତା ରାତି ହୋଇଯିବେ ଲକ୍ଷପତି…

ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏହି ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ନୋଟ ତେବେ ଆପଣ ରାତା ରାତି ହୋଇଯିବେ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.